Duševno zdravje v skupnosti

Skladno z oceno stanja ( predlog ZDZ, MZ 2008:4) duševne motnje v Sloveniji naraščajo. Prevalenca slednjih je med vsemi boleznimi v najbolj strmem porastu. Strokovna komisija Evropskega socialno-ekonomskega odbora v svojem mnenju o zeleni knjigi »Izboljšanje duševnega zdravja – pot k strategiji na področju duševnega zdravja za EU (COM 2005: 484) poudarja, da so posledice slabega duševnega zdravja za skupnost številne, ker motnje vplivajo na kakovost življenja bolnikov, njihovih družin in širše družbe.

Strokovnjaki, ki se že vrsto let ukvarjamo z vso kompleksnostjo duševnega zdravja pri nas, zlasti s socialno-integrativnim modelom spoštovanja enkratnosti posameznika, z zagotavljanjem psiho-socialnih podpornih storitev z dodajanjem moči, integracijo in socialno vključenostjo uporabnikov psihiatričnih storitev na ta način prispevamo k zmanjšanju stigmatizacije, deprivacije, marginalizacije in izboljšanju kvalitete življenja uporabnikov v lokalnem okolju.


ŠTUDIJA
*Duševno zdravje v skupnosti