Ključne veščine

Ključne veščine (key skills) predstavljajo v današnjem času osnovo pridobljenih spretnosti, ki jih posameznik skozi aktivnosti pridobiva v procesu izobraževanja in usposabljanja. Kot takšne so dispozicija znanj in veščin, ki jih v življenju nasploh, potrebujemo za uspeh.

Mednje sodijo:

• komunikacija in sposobnost reševanja konfliktov
• sposobnost učenja in veščine nastopanja
• sposobnost reševanje problemov
• sodelovanje z drugimi
• uporaba informacij in komunikacijske tehnologije
• numerično opismenjevanje

Filozofija našega dela temelji na tem, da so ključne veščine osnova osebnostnega zorenja in rasti posameznika. Skadno s celostnim pristopom pri obravnavi posameznika, so kot takšne vključene v vsakega izmed tečajev, seminarjev in delavnic.