e-Civeles

V projektu e-Civeles združujejo univerze, raziskovalni centri in organizacije za izobraževanje odraslih, kjer razvijamo socialne modele, v katerih lahko državljani okrepijo medgeneracijsko komunikacijo in kulturno zavest med ljudmi iz različnih kulturnih kontekstov.

Danes na področju Evropske unije si prizadevamo doseči spoštovanje in razumevanje med različnimi kulturami v izobraževanju in širše. V tem smislu se projekt e-Civeles osredotoča na kompetence vesti in kulturnih izrazov ter družbene in državljanske kompetence. Projekt podpira tudi veščine za usposabljanje komunikacij in praktičnih veščin v digitalnem okolju ter za razvoj zavesti o kulturni dediščini v Evropi.