zaposlitveni center GEA

INTEGRA INŠTITUT, Inštitut za razvoj človekovih potencialov je v letu 2012 zaradi vse bolj naraščajoče brezposelnosti, zlasti med mladimi in invalidi, pristopil k ustanovitvi novega poslovnega subjekta Zaposlitvenega centra GEA, zavoda za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, katerega osnovna dejavnost temelji na pripravi in zagotavljanju prehrane. V zavodu zaposlujemo invalide z odločbo o zaščitni zaposlitvi, skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Našo ponudbo si lahko ogledate na spletni strani Zaposlitvenega centra GEA:

http://www.zcgea.com/