zaposlitvena rehabilitacija

Integra Inštitut je eden izmed izvajalcev storitev zaposlitvene rehabilitacije, kateremu je bila s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve podeljena koncesija v obsegu 0,4 strokovnega tima. Mreža izvajalcev storitev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji sestavlja 14 izvajalcev.

 

Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je invalid oseba, ki pridobi status invalida po ZZRZI ali po drugih predpisih in oseba pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje. Pogoji in merila za pridobitev statusa invalida so opredeljeni v II. Poglavju ZZRZI.

 

Vse storitve zaposlitvene rehabilitacije vodi, usklajuje in evalvira strokovni tim, ki ga v našem inštitutu sestavljajo redno zaposleni strokovnjaki z ustrezno strokovno izobrazbo medicinske, socialne, psihološke in pedagoške smeri, z ustreznimi znanji s področja rehabilitacije, zaposlovanja in invalidskega varstva, pridobljenega s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem.

 

Pravno podlago v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov pa najdete na spletni povezavi:   http://zakonodaja.gov.si/