Projekt Prevent


Projekt Prevent

Večina strokovnjakov in prostovoljcev  je pridobivala znanja že desetletja nazaj, ko se Evropa še ni soočala s tovrstnimi varnostnimi in demografskimi izzivi. Zato v novo nastalih okoliščinah potrebujejo tista dodatna znanja, ki jim bodo pomagala pri gradnji strpnega dialoga med večinskim prebivalstvom in migranti ter pri zgodnji identifikaciji posameznikov za katere obstaja velika verjetnost, da bodo prestopili v radikalistična ali ekstremistična gibanja.

PRODUKTI, KI BODO NA VOLJO V OKVIRU PROJEKTA PREVENT: 
 
- spletna stran, kjer bodo zbrani primeri dobrih praks, ki prispevajo k zmanjševanju medkulturnih tenzij ter k zgodnji identifikaciji rizičnih posameznikov

- tiskana publikacija naslovljena kot "Bela knjiga: primeri dobrih praks preprečevanja radikalizma", ki bo vsebovala analizo stanja v posameznih državah EU, ki so vključene v partnerstvo in predstavila  iniciative, projekte in materiale za učinkovitejše reševanje konfliktov in promoviranje evropskih vrednot  

- interaktivni spletni forum namenjen izmenjavi izkušenj in znanj med strokovnjaki in  prostovoljci, ki delajo z mladimi