Vključevanje mladostnikov s posebnimi potrebami na trg dela


Vključevanje mladostnikov s posebnimi potrebami na trg dela

Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela (v nadaljevanju PREHOD MLADIH) je projekt, katerega cilj je reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb iz skupine mladih s posebnimi potrebami in pomoč pri njihovem prehodu iz šole na trg dela.

Projekt PREHOD MLADIH sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Več informacij o projektu lahko dobite tudi na spletni strani projekta PREHOD MLADIH, ki bo vzpostavljena februarja 2018 (www.prehodmladih.si).

Inštitut Integra kot izvajalec zaposlitvene rehabilitacije in partner v projektu PREHOD MLADIH  izvaja projektne aktivnostih v občinah Velenje in Šoštanj. Če imate vprašanja glede vključitve v projekt ali vprašanja povezana z drugimi aktivnostmi projekta, nas kontaktirajte na:
 
E-naslov: nives.hudej@eu-integra.eu       M: 064/264-620